Reakcje utleniania-redukcji na maturze

zadanie

Ile gramów glinu bierze udział w reakcji redukcji 1 mola jonów wodoru?

A 18
B 27
C 9
D 54