Wiązania chemiczne: wiązanie atomowe, atomowe spolaryzowane i jonowe na maturze

Wiązanie atomowe - 4

W którym związku nie występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane?

A CH4
B I2
C HCl
D CS2