Wiązania chemiczne: wiązanie atomowe, atomowe spolaryzowane i jonowe na maturze

wiązanie 1

elektrostatyczne przyciąganie między jonami o przeciwnych znakach. Atomy tworzące to wiązanie muszą się bardzo różnić elektroujemnością.

A wiązanie kowalencyjne
B wiązanie jonowe
C wiązanie koordynacyjne
D wiązanie kowalencyjne