Wiązania chemiczne: wiązanie atomowe, atomowe spolaryzowane i jonowe na maturze

wiązania wodorwe

Wiązanie wodorowe tworzy się:

A pomiędzy atomem tlenu a atomem wodoru
B pomiędzy kilkoma dowolnymi pierwiastkami
C pomiędzy atomem wodoru związanym z atomem o dużej elektroujemności, a atomem z wolnymi parami elektronowymi.
D pomiędzy atomem tlenu i atomem o dużej elektroujemności z wolną parą elektronów