Wiązania chemiczne: wiązanie atomowe, atomowe spolaryzowane i jonowe na maturze

wiązania wodorwe

Wiązanie wodorowe tworzy się:

A pomiędzy atomem wodoru związanym z atomem o dużej elektroujemności, a atomem z wolnymi parami elektronowymi.
B pomiędzy atomem tlenu i atomem o dużej elektroujemności z wolną parą elektronów
C pomiędzy atomem tlenu a atomem wodoru
D pomiędzy kilkoma dowolnymi pierwiastkami