Wiązania chemiczne: wiązanie atomowe, atomowe spolaryzowane i jonowe na maturze

Wiązania jonowe

Podczas powstawania wiązania jonowego:

A atom pierwiastka elektrododatniego oddaje elektrony
B wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
C atom pierwiastka elektroujemnego przyłącza elektrony
D tworzą się dwa jony o różnoimiennych ładunkach