Wiązania chemiczne: wiązanie atomowe, atomowe spolaryzowane i jonowe na maturze

Wiązane atomowe spolaryzowane

Wiązane atomowe spolaryzowane występuje pomiędzy:

A atomami tego samego pierwiastka
B atomami niemetali
C atomami metali
D jonami jednoimiennymi