Teorie kwasowo-zasadowe na maturze

Teorie kwasowo-zasadowe

Wymień w kolejności od najstarszej teorie tłumaczące właściwości kwasów i zasad.

A Lewisa, Arrheniusa, rozpuszczalnikowa, Lowry-ego-Bronsteda, Ursanowicza
B Arrheniusa, Lowry-ego-Bronsteda, Lewisa, Arrheniusa, Lowry-ego-Bronsteda
C Arrheniusa, Lowry-ego-Bronsteda, Lewisa, Ursanowicza, rozpuszczalnikowa
D rozpuszczalnikowa, Lowry-ego-Bronsteda, Ursanowicza, Lewisa, Arrheniusa