Stopnie utlenienia na maturze

Stopień utlenienia

Oblicz Stopień utlenienia jonu CuOH+

A Cu -IV, O II, H I
B Cu IV, O -II, H -II
C Cu III, O -II, H -I
D Cu II, O -II, H I