Rozpuszczalność substancji na maturze

Rozpuszczalność substancji - 2

Która z podanych substancji jest rozpuszczalna w wodzie?

A MnOH
B ZnNO2
C AgCl
D ZnS