Mechanizmy reakcji w chemii organicznej na maturze

Rodniki

W jaki sposób powstają rodniki?

A w reakcji oderwania atomu wodoru od cząsteczki związku organicznego
B odrywa się od substancji reagującej
C -----------------
D łączy się z związkiem organicznym