Mechanizmy reakcji w chemii organicznej na maturze

Rodniki

W jaki sposób powstają rodniki?

A łączy się z związkiem organicznym
B odrywa się od substancji reagującej
C -----------------
D w reakcji oderwania atomu wodoru od cząsteczki związku organicznego