Stan równowagi chemicznej na maturze

reakcja endotermiczna

ktory zapis reakcji endotermiczej jest poprawny?

A A+B+Q=C+D
B zadna z odpowiedzi nie jest poprawna
C odP 1 i 2 sa poprawne
D A+B=C+D-Q