Promieniotwórczość naturalna na maturze

PROMIENIOWANIE BETA

Promieniowanie beta minus, polega na emisji pewnej cząstki elementarnej pochodzącej z rozkładu neutronu. Jest nią:

A neutron
B elektronu
C pozytonu
D jądra helu