Elektroliza na maturze

Prawa Faradaya

Oblicz masę srebra wydzielonego na katodzie podczas elektrolizy wodnego roztworu azotanu (V) srebra, jeśli proces elektrolizy prowadzono prądem o natężeniu 2 A przez 115 minut.

A 15,44 g
B 14,56 g
C 15,456 g
D 15,236