Równanie Clapeyrona na maturze

Prawa

W stałej temperaturze iloczyn objętości i ciśnienia danej masy gazu jest wielkością stałą. - Jest to prawo:

A Awogadra
B Boyle'a - Mariotte'a
C Charlesa
D Gay - Lussaca