Energia jonizacji*, elektroujemność i powinowactwo elektronowe* na maturze

pojecia

zdolnosc atomu do przyciagania blizej siebie pary elektronowej ktora tworzy wystepujace wiazanie chemiczne to:

A energia jonizacji
B energia powinowactwa elektornowego
C pierwsza energia jonizacji
D elektroujemnosc