Odczyn roztworu, pH, pOH*, wskaźniki kwasowo-zasadowe na maturze

Odczyn

Aby uzyskać roztwór zasadowy należy rozpuścić:

A siarczan (VI) potasu
B azotan (V) żelaza
C chlorek miedzi (II)
D siarczek potasu