Zmiana właściwości pierwiastków na tle układu okresowego na maturze

Metaliczność

Który z wymienionych pierwiastków ma najsilniejsze właściwości metaliczne?

A cez
B potas
C sód
D rubid