Energia jonizacji*, elektroujemność i powinowactwo elektronowe* na maturze

elektroujemnosc 3

wraz z wzrostem elektroujemnosci, wlasciwosci niemetaliczne pierwiastka

A rosna
B sa takie same jak wl. metaliczne
C maleja
D -