Elektroliza na maturze

elektroliza

jakie prawa kojarzone sa z procesem elektorolizy?

A Prawa rozpuszcalnosci niemetali
B Prawa Friedriego
C Prawa Faradaya
D Prawa szacunkowe

Inne pytania z tego zagadnienia