Odczyn roztworu, pH, pOH*, wskaźniki kwasowo-zasadowe na maturze

Czym jest pOH

pOH jest to:

A logarytm ze stężenia H+
B logarytm ze steżenia OH-
C ujemny logarytm ze stężenia OH-
D ujemny logarytm ze stężenia H+