Prawa Mendla na maturze z biologii

1 Prawo Mendla( czystości gamet) zakłada, że do każdej gamety wchodzi tylko jeden allel z danej pary; prawo to znajduje potwierdzenie niemal we wszystkich sytuacjach. 2 Prawo Mendla (niezależnego dziedziczenia) geny należące do jednej pary alleli są dziedziczone niezależnie od genów należących do drugiej pary alleli, w związku z czym w drugim pokoleniu potomnym (F2) obserwuje się rozszczepienie fenotypów w stosunku 9:3:3:1 .