Podział mitotyczny komórki na maturze z biologii

Mitoza to proces podziału jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką macierzystą (tyle samo chromosomów). Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach somatycznych i generatywnych roślin. Pozwala rozmnażać się organizmom jednokomórkowym oraz rozwijać i regenerować się organizmom wielokomórkowym. Interfaza nie jest częścią mitozy. Stanowi część cyklu komórkowego pomiędzy podziałami komórki. Jest etapem, w którym komórka przygotowuje się do podziału mitotycznego lub mejotycznego. Interfazę stanowią stadia: faza G1, faza S, faza G2, faza G0. Główne etapy mitozy: Profaza: kondensacja chromatyny, chromosomy zaczynają być widoczne - ujawnia się struktura, chromatydy ulegają pogrubieniu, formuje się wrzeciono kariokinetyczne, zanika jąderko. Skondensowane chromosomy, dwa potomne centrosomy (po 2 centriole) przemieszczają się na przeciwległe bieguny komórki, błona staje się składnikiem ER. Metafaza: rozpada się błona jądrowa, następuje przyczepienie wrzeciona podziałowego do centromerów, chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki, tworząc płytkę metafazową. Anafaza: następuje rozdzielenie chromatyd siostrzanych, powstają chromosomy potomne, które wędrują do przeciwległych biegunów komórki, następuje podział organelli na równe zespoły, włókna wrzeciona kariokinetycznego kurczą się, chromatydy wędrują na poszczególne bieguny. Telofaza: wokół skupisk chromosomów powstaje błona jądrowa, wyodrębniają się jądra potomne identyczne z jądrem rodzicielskim, chromosomy ulegają despiralizacji do chromatyny, dochodzi do cytokinezy, powstają dwie komórki potomne.