Jamochłony jako zwierzęta dwuwarstwowe na maturze z biologii