Lista pytań dla zagadnienia: Grzyby i porosty- różnorodność budowy