Gady jako kręgowce w pełni przystosowane do życia na lądzie na maturze z biologii

Gady (Reptilia) parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców, w pełni przystosowana do życia lądowego. Obecnie żyjące gady zalicza się do 4 rzędów :żółwie, krokodyle, sfenodonty i łuskonośne.