Ekosystemy wodne i lądowe na maturze z biologii

Przy ekologii ekosystemów zwróciłabym uwagę na te lądowe : tundrę, tajgę, torfowisko, lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego, wieczne zielone lasy i zarośla twardolistne, stepy, pustynie i półpustynie, sawanny, wilgotne lasy równikowe, biomy wysokogórskie, namorzyny oraz te wodne: jezioro i morze. Tu nauczyłabym się nazw takich jak : litoral, pelagial, abisal, bental, plankton, nekton, bentos, pleuston, neuston, psammon, peryfiton.