Budowa i funkcje układu krwionośnego na maturze z biologii

Przy nauce z tego działu należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia takie jak: 1.KRĄŻENIE U BEZKRĘGOWCÓW I KRĘGOWCÓW: * Typy układów krążenia * Budowa serca kręgowców 2.UKŁAD KRĄŻENIA U CZŁOWIEKA: * Główne funkcje układu krwionośnego (nie tylko człowieka) * Budowa układu krwionośnego człowieka * Obieg duży i obieg mały * Budowa serca ludzkiego * Budowa i funkcje poszczególnych naczyń krwionośnych * Typy sieci naczyń włosowatych * Zmiany ciśnienia w układzie krwionośnym człowieka * Substancje wpływające na przepływ krwi (acetylocholina, noradrenalina, adrenalina, hormony tarczycy} ośrodkowo. ANP, histamina, bradykinina, serotonina} miejscowo.) * Choroby i profilaktyka układu krążenia.