Lista pytań dla zagadnienia: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.