Budowa i funkcja tkanek na maturze z biologii

TKANKI ROŚLINNE 1. Merystemy (tkanki twórcze): a) merystemy pierwotne - merystem wierzchołkowy (stożek wzrostu pędu i korzenia) - merystem interkalarny – wstawowy (w węzłach) - merystemy wtórne: b) merystem boczny – prokambialny - miazga (międzywiązkowa i śródwiązkowa) - fellogen – tkanka korkotwórcza (miazga korkorodna) c) kallus – tkanka twórcza regeneracyjna - merystem archesporialny (archespor) 2. Tkanki stałe a) tkanki miękiszowe: - miękisz zasadniczy - miękisz powietrzny (aerenchyma) - miękisz wodny - miękisz asymilacyjny (palisadowy, gąbczasty i wieloramienny) - miękisz rdzeniowy (drzewny i łykowy) - miękisz spichrzowy b) tkanki przewodzące: - drewno (ksylem) - łyko (floem) c) tkanki okrywające: - pierwotne: + ryzoderma (epiblema) – skórka korzenia + epiderma – skórka pędu + endoderma (śródskórnia) + egzoderma (skórnia) - wtórne: + korek d) tkanki wzmacniające: - kolenchyma (zwarcica) - sklerenchyma (twardzica): + stereidy – włókna sklerenchymatyczne + sklereidy – twardziczki e) tkanki wydzielnicze TKANKI ZWIERZĘCE: I. nabłonkowe: a) wielowarstwowa: - rogowaciejąca - nierogowaciejąca b) jednowarstwowa: - walcowa - wielorzędowa - płaska - sześcienna II. łączne: a) upostaciowione: - właściwa: siateczkowata; zarodkowa; tłuszczowa; wiotka; zbita. - oporowa: chrzęstna: szklista, sprężysta, włóknista. kostna: gąbczasta, zbita. b) płynne: - krew - limfa III. mięśniowe: a) szkieletowa b) poprzecznie prążkowana c) poprzecznie prążkowana serca IV. nerwowa: a) czuciowa b) glejowa c) ruchowa d) kojarzeniowa