Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. na maturze

tRNA.

tRNA występuje w:

A chloroplastach
B mitochondriach
C -
D cytoplazmie