Tkanki roślinne-budowa i funkcje na maturze

Tkanka przewodząca - 4

Ksylem to inaczej:

A korek
B drewno
C sklereid
D łyko