Narządy zmysłu człowieka na maturze

Rodopsyna

Gdzie zlokalizowana jest rodopsyna?

A W czopkach
B W komórkach czopkonośnych
C W pręcikach
D W komórkach pręcikonośnych