Narządy zmysłu człowieka na maturze

Rodopsyna

Gdzie zlokalizowana jest rodopsyna?

A W komórkach czopkonośnych
B W czopkach
C W pręcikach
D W komórkach pręcikonośnych