Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. na maturze

Replikacja

Replikacja polega na ...

A Syntezie RNA
B Podwojeniu ilości DNA
C Podwojeniu ilości RNA
D Syntezie DNA