Struktura i dynamika populacji na maturze

Reguła 2

Reguła, mówiąca o tym, że zwierzęta żyjące w chłodniejszym klimacie są większe od tych z ciepłego klimatu, to:

A zasada Alleego
B reguła Allena
C reguła Jordana
D reguła Bergmanna