Narządy zmysłu człowieka na maturze

Plamka żółta- OKO

W plamce żółtej znajdują się głównie:

A pręciki
B czopki
C pręciki i czopki
D żadna odpowiedź nie jest poprawna