Narządy zmysłu człowieka na maturze

Plamka żółta- OKO

W plamce żółtej znajdują się głównie:

A pręciki i czopki
B czopki
C pręciki
D żadna odpowiedź nie jest poprawna