Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. na maturze

Nukleozyd

Co nie wchodzi w skład nukleozydu?

A reszta kwasu ortofosforowego
B pentoza (ryboza lub deoksyryboza)
C zasada azotowa
D pentoza i zasada azotowa