Osmoregulacja i gospodarka wodna ( roślin i zwierząt) na maturze

Nefron

Zamieszczony w załączniku fragment nefronu oraz towarzyszące mu naczynia krwionośne są elementem budowy:

A przednercza
B układu metanefrydialnego
C pranercza
D zanercza