Współdziałanie genów niealelicznych na maturze

Mendel i geny

Współdziałanie genów zmienia przyjęty przez Mendla stosunek 9:3:3:1 na ...

A 9:8
B 8:7
C 8:9
D 9:7