Współdziałanie genów niealelicznych na maturze

Mendel i geny

Współdziałanie genów zmienia przyjęty przez Mendla stosunek 9:3:3:1 na ...

A 9:7
B 9:8
C 8:7
D 8:9