Grzyby i porosty- różnorodność budowy na maturze

Grzyby - 11

Porosty rozmnażają się za pomocą:

A wyrostków
B urwistków
C gamet
D odpowiedzi 2 i 3 są prawidłowe