Grzyby i porosty- różnorodność budowy na maturze

Grzyby - 11

Porosty rozmnażają się za pomocą:

A urwistków
B wyrostków
C odpowiedzi 2 i 3 są prawidłowe
D gamet