Współdziałanie genów niealelicznych na maturze

geny niealleliczne-2

Geny niealleliczne oznaczają...

A jedną parę podobnych genów
B wiele par podobnych genów
C jedną parę różnych genów
D wiele par różnych genów