Współdziałanie genów niealelicznych na maturze

geny niealleliczne-2

Geny niealleliczne oznaczają...

A wiele par różnych genów
B wiele par podobnych genów
C jedną parę podobnych genów
D jedną parę różnych genów