Współdziałanie genów niealelicznych na maturze

geny niealleliczne-2

Geny niealleliczne oznaczają...

A wiele par podobnych genów
B wiele par różnych genów
C jedną parę różnych genów
D jedną parę podobnych genów