Współdziałanie genów niealelicznych na maturze

geny niealleliczne-2

Geny niealleliczne oznaczają...

A jedną parę podobnych genów
B jedną parę różnych genów
C wiele par różnych genów
D wiele par podobnych genów