Podział mitotyczny komórki na maturze

Formowanie się wrzeciona

Wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne) formuje się w:

A anafazie
B metafazie
C telofazie
D profazie