Podział mitotyczny komórki na maturze

Formowanie się wrzeciona

Wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne) formuje się w:

A metafazie
B profazie
C anafazie
D telofazie