Podział mitotyczny komórki na maturze

Formowanie się wrzeciona

Wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne) formuje się w:

A metafazie
B anafazie
C profazie
D telofazie