Podział mitotyczny komórki na maturze

Formowanie się wrzeciona

Wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne) formuje się w:

A telofazie
B metafazie
C profazie
D anafazie