Elementy plazmatyczne komórki na maturze

Chloroplasty

Chloroplasty u roślin pozbawionych światła przekształcają się w:

A leukoplasty
B gerontoplasty
C etioplasty
D chromoplasty