Elementy plazmatyczne komórki na maturze

Chloroplasty

Chloroplasty u roślin pozbawionych światła przekształcają się w:

A leukoplasty
B etioplasty
C chromoplasty
D gerontoplasty