Narządy zmysłu człowieka na maturze

Budowa ucha

Ucho środkowe jest wypełnione:

A powietrzem
B płynem ustrojowym
C otolitami
D gruczołami woskowinowymi