Narządy zmysłu człowieka na maturze

Budowa oka 3

Na rysunku wskazano:

A Twardówkę
B Naczyniówkę
C Siatkówkę
D Soczewkę