Osmoregulacja i gospodarka wodna ( roślin i zwierząt) na maturze

Aparaty szparkowe

Regulacja otwierania i zamykania aparatów szparkowych jest warunkowana przez:

A kwas absycynowy
B wszystkie odpowiedzi prawidłowe
C stężenie dwutlenku węgla
D intensywność oświetlenia