wypowiedź pisemna na maturze z angielskiego

kolejny temat, w którym warto odnieść się do osobistych doświadczeń. Mozna je wprowadzic sformułowaniami "I strongly believe that...." albo "From my personal experience..."