Lista pytań dla zagadnienia: rozmowa na podstawie materiału stymulującego i prezentacja tematu