Lista pytań dla zagadnienia: gramatyka - okresy warunkowe typ: 0, 1, 2, 3, mieszany,