KTU (krótki tekst użytkowy) i DTU (dłuższy tekst użytkowy) na maturze

Wybierz jedną odpowiedź

An author of this advertisment wants to:

A sell a house
B rent a house
C swap his house to another
D buy a house