KTU (krótki tekst użytkowy) i DTU (dłuższy tekst użytkowy) na maturze

Wybierz jedną odpowiedź

An author of this advertisment wants to:

A buy a house
B rent a house
C swap his house to another
D sell a house