słownictwo - przestępczość na maturze

spy..

spy..

A szpiegostwo
B ----
C szpieg
D winny